BADANIA PSYCHOLOGICZNE

BADANIA PSYCHOLOGICZNE:

 

  • określenie cech osobowości:  200 zł
  • badanie funkcjonowania intelektualnego (IQ):   200 zł
  • badanie neuropsychologiczne ( badanie funkcjonowania w zakresach – trudności z pamięcią, uwagą, spostrzeganiem, planowaniem itp.): 200 zł
  • badania psychologiczne do celów rentowych i orzeczniczych: 200 zł
  • badanie psychologiczne dla osób ubiegających sie lub posiadających pozwolenie na broń (mgr Ewa Tabak – Kuczyńska) – pierwszorazowe: 290 zł, powtórne: 250 zł