BADANIA PSYCHOLOGICZNE

BADANIA PSYCHOLOGICZNE:

Badanie psychologiczne składa sie z trzech etapów: badania klinicznego, opisu oraz informacji zwrotnej. Zazwyczaj składa się z 2 sesji.

Badania psychologiczne wykonujemy w poniższych zakresach:

  • określenie cech osobowości
  • określenie mocnych i słabych stron
  • badanie funkcjonowania intelektualnego (IQ)
  • badanie neuropsychologiczne ( badanie funkcjonowania w zakresach – trudności z pamięcią, uwagą, spostrzeganiem, planowaniem itp.)
  • badania pychologiczne do celów rentowych i orzeczniczych
  • badanie psychologiczne dla osób ubiegających sie lub posiadających pozwolenie na broń (mgr Ewa Tabak – Kuczyńska)